• LHK forbeholder seg retten til å kunne avslå lagsponsorer som ikke er forenlige med klubbens verdier.

 • LHK vil også avslå lagsponsorer som er i direkte konkurranse med felles sponsor.

 • Ved inngås av felles sponsor for LHK som er i «konflikt» med lagsponsor, må

  lagsponsor vike uten at dette kompenseres laget.

 • LHK forbeholder seg retten til å endre på plassering av reklamen ved inngåelse av

  sponsoravtaler i klubbregi.

 • Utstyr som evt. påtrykkes reklame skal være i henhold til klubbens utstyrsavtale som

  p.t er inngått med Umbro Norge, og Comet Sport Lillestrøm.

 • Ved endring av fordelingsnøkkel vil klubben gi 3 måneders varsel.

 • Alle avtaler skal godkjennes og signeres av styret.

  Det er derfor av rutinemessige årsaker viktig at man melder inn evt lagsponsorer til styret,samt beløp slik at det kan godkjennes. Dette meldes inn til styret via epost lorenskog@ronhandball.no og egen mal (se neste side) benyttes for oversendelsen.

  Skulle det komme opp nye sponsorer som “leads” fra laget som medfører at LHK får en sponsor som ønsker å være hele LHK sponsor, da vil 20 % gå tilbake til laget som kommer med “leads” så lenge avtalen varer. “Leads” rutes således gjennom styret i LHK.