Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Ole-Christian Braathen Send e-post 93004843
Nestleder Anette Strandenæs-Lyngar Send e-post 91316771
Styremedlem/Kasserer Randi Leinan Send e-post 46410347
Styremedlem/Arrangement Erlend Husby Send e-post 91154144
Styremedlem Kristin Johansson Send e-post 41314794